Despre Noi

Agro Muresana Cooperativa Agricola a fost infiintata in anul 2017 la initiativa celor 10 membri fondatori ce au avut ca scop dezvoltarea si profitabilitatea fermelor. Cooperativa este una de gradul 2 formata din membri persoane juridice si persoane fizice.

Membrii Cooperativei


Principalele culturi din cooperativa noastra


Rapita
Grau
Orz
Porumb
Floare Soarelui
Soia
Mazare
Lucerna

Scopul Cooperativei Agricole Agro Muresana este promovarea intereselor membrilor cooperativei in conformitate cu principiile cooperatiste de tip european.

Obiectivele Cooperativei Agricole AGRO MURESANA


  • Valorificarea producţiei realizate
  • Asigurarea de servicii pentru membrii cooperatorii in aprovizionarea cu mijloacele necesare producţiei agricole
  • Procesarea produselor agricole de origine vegetala, animala si piscicola
  • Obţinerea de produse alimentare finite la calitatea standardelor de piaţa si de consum
  • Exploatarea si gestionarea terenurilor agricole, silvice, piscicole si a efectivelor de animale
  • asigurarea condiţiilor pentru obţinerea unor avantaje economice de către toti membrii cooperatori precum si contribuţia la dezvoltarea economico – sociala a spaţiului rural

Cooperativa noastra, prin politica de marketing se preocupa permanent de prospectarea pietii inputurilor si de valorificarea produselor agricole obtinute de catre fermierii cooperatori